top of page
12.07.2566 หลังคา BowYen Line แอดมาเลย.png

เบา เย็น เงียบ

หลังคาบาวเยน UPVC SPVC ASA

นวัตกรรมวัสดุมุงหลังคาใหม่ล่าสุด ที่สามารถกำจัดจุดอ่อนของหลังคาเหล็กและกระเบื้องด้วยสูตรการผลิตจากเยอรมัน และวัตถุดิบ GELOY XTW Resin-SABIC Innovative Plastics มาปรับปรุงให้เป็นสูตรเฉพาะที่เหมาะกับสภาพภูมิอากาศร้อนของไทย ผ่านการจดสิทธิบัตรถึง 3 ฉบับ เพื่อกำจัดจุดอ่อนทั้งหมดที่เคยเกิดขึ้น จนเป็นที่มั่นใจได้ว่าหลังคาบาวเยนเป็นหลังคาที่เหมาะสมของประเทศไทย

หลังคา UPVC SPVC ตรา บาวเยน (BowYen) เหมาะสำหรับ โครงการบ้านทันสมัยที่มีคุณภาพสูง โรงงานที่มีไอระเหยจากสารเคมี และสถานที่อยู่ใกล้ชายทะเล ช่วยประหยัดพลังงาน ด้วยคุณสมบัติ เบา เย็น เงียบ ลดปัญหาเสียงรบกวนขณะฝนตก สามารถใช้ได้ทั้ง หลังคาบ้าน หลังคาโรงงาน ต่อเติมกันสาด และโรงจอดรถ

ผลิตภัณฑ์ของเรา

การทดสอบ