top of page

OUR  STORY

บาวเยน ฮันเดล (ประเทศไทย) จำกัด ก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ.2012 เราเป็นบริษัทฯ แรกที่นำเสนอหลังคายูพีวีซีในประเทศไทย ด้วยวิสัยทัศน์ที่ว่า...

 

“เราต้องการให้ลูกค้ามีทางเลือกที่ดีกว่าและ
หลุดพ้นจากปัญหาการใช้หลังคาทางเลือกเก่า”

 

เราจึงภูมิใจเสนอหลังคายูพีวีซีบาวเยน (BowYen) นวัตกรรมใหม่ที่สามารถกำจัดจุดอ่อนของหลังคาเหล็ก และกระเบื้องด้วยสูตรการผลิตจากเยอรมันและวัตถุดิบ GELOY XTW Resin-SABIC Innovative Plastics มาปรับปรุงเป็นสูตรเฉพาะที่เหมาะกับสภาพภูมิอากาศร้อนแถบเส้นศูนย์สูตร พร้อมๆกับการพัฒนารูปแบบลอนให้เป็นสิทธิ์เฉพาะผ่านการจดสิทธิบัตรถึง 3 ฉบับ เพื่อกำจัดปัญหาและจุดอ่อนทั้งหมดที่เคยเกิดขึ้น จนเป็นที่มั่นใจได้ว่า หลังคาบาวเยนเป็นหลังคาที่ดีที่สุด และเหมาะสมที่สุดกับการใช้ในสภาพภูมิอากาศร้อนของไทยในเวลานี้ พร้อมการรับประกันคุณภาพ 10 ปี เพื่อเพิ่มความคุ้มค่าปราศจากความเสี่ยง เป็นการตอบแทนลูกค้าผู้มีอุปการะคุณ จึงทำให้หลังคาบาวเยน (BowYen) เป็นผู้นำตลาดหลังคายูพีวีซีทั้งในด้านคุณภาพ ราคาและยอดจำหน่ายสูงที่สุดในประเทศไทย

bottom of page