OUR  STORY

บริษัท บาวเยน ฮันเดล (ประเทศไทย) จำกัด ก่อตั้งเมื่อปีค.ศ.2012 เราเป็นบริษัทฯแรกที่นำเสนอหลังคายูพีวีซีในประเทศไทย ด้วยวิสัยทัศน์ที่ว่า...

 

“ เราต้องการให้ลูกค้ามีทางเลือกที่ดีกว่า และหลุดพ้นจากปัญหาการใช้หลังคาทางเลือกเก่า ”

 

เราจึงภูมิใจเสนอหลังคายูพีวีซีบาวเยน (BowYen) นวัตกรรมใหม่ที่สามารถกำจัดจุดอ่อนของหลังคาเหล็ก และกระเบื้องด้วยสูตรการผลิตจากเยอรมันและวัตถุดิบ GELOY  XTW Resin-SABIC Innovative Plastics มาปรับปรุงเป็นสูตรเฉพาะที่เหมาะกับสภาพภูมิอากาศร้อนแถบเส้นศูนย์สูตร พร้อมๆกับพัฒนารูปแบบลอนให้เป็นสิทธิ์เฉพาะผ่านการจดสิทธิบัตรถึง 3 ฉบับ เพื่อกำจัดปัญหาและจุดอ่อนทั้งหมดที่เคยเกิดขึ้น จนเป็นที่มั่นใจได้ว่า หลังคาบาวเยนเป็นหลังคาที่ดีที่สุด และเหมาะสมที่สุดกับการใช้ในสภาพภูมิอากาศร้อนของไทยในเวลานี้ พร้อมการรับประกันคุณภาพ 10 ปี เพื่อเพิ่มความคุ้มค่าปราศจากความเสี่ยง เป็นการตอบแทนลูกค้าผู้มีอุปการะคุณ จึงทำให้หลังคาบาวเยน (BowYen) เป็นผู้นำตลาดหลังคายูพีวีซีทั้งในด้านคุณภาพ ราคาและยอดจำหน่ายสูงที่สุดในประเทศไทย