top of page

วิธีติดตั้งหลังคา UPVC อย่างถูกวิธี

1. ผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้าบาวเยน ทั้งแผ่นหลังคา แผ่นประกบหลังคาและอุปกรณ์เสริม ได้แก่ ฝาครอบลอนยางโอริงหรือแผ่นยางกันน้ำ หมวกครอบสกรู รวมทั้งสกรูเกลียว ผ่านการออกแบบ วิจัย พัฒนา และทดลองใช้งานจริงจนเป็นที่มั่นใจในคุณภาพ

2. มุมลาดเอียงของหลังคาปกติทั่วๆไปคือ 15 องศา กรณีที่มีมุมลาดเอียงต่ำกว่านี้ จำเป็นต้องใช้กาวโพลียูรีเทนหรือซิลิโคนอย่างดีหรือแผ่นกาวที่ใช้สำหรับหลังคาหรือแผ่นโฟมหนา 3 มม. เชื่อมระยะซ้อนทับเพื่อกันน้ำไหลย้อน

3. ควรทำความสะอาดหลังคาทั้งก่อนและหลังการติดตั้ง

4. เนื่องจากของแข็งทุกชนิดเมื่อถูกความร้อนจะมีการขยายตัว ดังนั้นต้องเจาะรูหลังคาให้ตั้งตรงฉากกับแปหรือแผ่นหลังคา และให้มีเส้นผ่าศูนย์กลางใหญ่กว่าสกรูเกลียวอย่างน้อย 3.0 มม.เพื่อให้มีระยะหดขยายตัวดะนั้นอาจทำให้หลังคามีเสียงเสียดสี ตกท้องช้างหรืออาจบิดเบี้ยวเสียรูปทรงได้ สกรูเกลียวบาวเยนออกแบบมาเพื่อเหตุผลนี้

5. ขันสกรูยึดเกลียวให้แนบพอดีกับลอนหลังคา ห้ามขันจนแน่นเกินไป เพราะอาจจะทำให้หลังคาเกิดความเค้นจนแตกร้าวที่ตำแหน่งนี้ได้ในภายหลัง ดังนั้นที่สว่านเจาะรูจะต้องมีแท่งเหล็กเป็นจิ๊กซ์กำหนดระยะ

6. ใช้ชุดอุปกรณ์ยึดหลังคา ตามรูป1 จำนวน 5 ชุด ต่อตารางเมตร เพื่อความมั่นใจในการรับแรงลมซึ่งสามารถรับแรงลมต่อจุดได้เพิ่มขึ้น 10 เท่า

7. ที่แปแถวแรกและแถวสุดท้าย จำเป็นต้องยึดสกรูทุกๆลอน รวมทั้งทุกแปที่มีระยะซ้อนทับกัน

8. ระยะซ้อนทับเพื่อต่อความยาวต้องไม่น้อยกว่า 200 มม. และระยะซ้อนทับเพื่อต่อความกว้างต้องไม่น้อยกว่า 1 ลอน ควรใช้กาวโพลียูรีเทนหรือซิลิโคนอย่างดีหรือแผ่นกาวที่ใช้สำหรับหลังคาหรือแผ่นโฟมหนา 3 มม. เชื่อมระยะซ้อนทับเพื่อกันน้ำไหลย้อน

9. ที่ตำแหน่งที่มีการซ้อนทับต่อเนื่องกัน 4 ชั้น ควรตัดเฉียงบากสองชั้นกลางให้ชนประชิดกันเพื่อให้เหลือเพียงสามชั้น เพื่อไม่ให้มีความหนาจากการซ้อนทับมากเกินไป และใช้กาวโพลียูรีเทน หรือซิลิโคนอย่างดีทาปิดรอยต่อกันน้ำรั่ว

10. ตำแหน่งที่แผ่นหลังคาประชิดกับสิ่งกีดขวางการขยายตัว เช่นผนังอาคาร ควรเว้นระยะให้แผ่นหลังคาขยายตัวไว้ประมาณ 3 มม. และควรตัดแผ่นหลังคาให้ทุกๆตำแหน่งของแผ่นห่างเท่าๆกันกับผนัง เพื่อช่วยเพิ่มการป้องกันการรั่วซึมด้วยการใช้กาวโพรียูรีเทนของบาวเยนยาแนวไปตามคลื่นลอน

11. ตรวจสอบทิศทางแนวลมฝน เพื่อกำหนดทิศทางการทับลอนหลบทิศทางลมฝน

12. เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายไม่ควรติดตั้งหลังคาในขณะที่โครงสร้างหลังคาไม่ได้ระนาบหรือบิดเบี้ยวไม่ได้รูป

13. ไม่นำสารละลายกรด ด่าง เข้มข้น มาสัมผัสผิวหลังคาโดยตรง

14. ควรระวังสะเก็ดประกายไฟที่เกิดจากการเชื่อมเหล็ก การตัดเจียร์โลหะตกใส่หลังคา จะทำให้หลังคาเสียหายหรือขาดความสวยงามได้

15. การเดินติดตั้งควรเดินบนแผ่นไม้กระดานที่พาดผ่านแปหลังคา และห้ามเหยียบย่ำบนสันลอน และบนระยะระหว่างแป

16. ตรวจสอบความเรียบร้อยก่อนและหลังการติดตั้ง ทดสอบการจำลองฝนตกโดยใช้น้ำฉีดดูในทุกทิศทาง

17. ข้อสำคัญ กรณีติดตั้งหลังคาเป็นระบบปิด (ติดตั้งฝ้าเพดานใต้หลังคา) จะต้องจัดให้มีช่องลมหรือพัดลมดูดอากาศ เพื่อระบายความร้อนสะสมใต้หลังคาเพื่อป้องกันหลังคารับความร้อนอบอ้าวเป็นเวลานานเกินไป จนอาจทำให้หลังคาผิดรูปร่างได้

วิธีการติดตั้งหลังคา

฿0.00ราคา
    bottom of page